enlvru
Jaunumi

Dati par algām

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010. gada 28. aprīlī, SIA “Jelgavas autobusu parks” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par darba samaksu (bruto)

Amatu grupas pēc Latvijas republikas
Profesiju klasifikatora

Min.

Max.

Nodarbināto
skaits

Vadītāji

1422.87

1600.73

4

Vecākie specialisti

853.72

1081.38

2

Vecākie specialisti

3.56 euro/h

3.56 euro/h

1

Specialisti

825.27

825.27

1

Kalpotāji

782.58

796.81

3

Kalpotāji

2.48 euro/h

2.85 euro/h

6

Vienkāršas profesijas

540.69

540.69

1

Autobusu vadītāji
(tajā skaitā stažēšanās laiks)

2.48 euro/h

6.40 euro/h

85 – 95

Informācija par izmaksai aprēķinātajām (neto) atalgojuma summām amatpersonām 2017. gada februārim

Vārds

Uzvārds

Amata nosaukums

Summa EUR

Gints

Burks

Valdes loceklis

1594.17

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu iestādes mājaslapā tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu katru mēnesi.