enlvru
Jaunumi

Braukšanas maksa

Braukšanas maksa Jelgavas pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā

No 2014. gada 1. augusta viena brauciena biļetes maksa ir:

  • 1,00 EUR (viens euro) norēķinoties skaidrā naudā;
  • 0,85 EUR (astoņdesmit pieci euro centi) par braucienu norēķinoties bezskaidrā naudā izmantojot Jelgavas skolēnu karti, Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti vai ar jebkuras bankas izsniegtu “VISA” vai “MasterCard” norēķinu karti.

No 2014. gada 1. augusta rokas bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanas maksa ir:

  • 1,00 EUR (viens euro) norēķinoties skaidrā naudā;
  • 0,85 EUR (astoņdesmit pieci euro centi) par braucienu norēķinoties bezskaidrā naudā izmantojot Jelgavas skolēnu karti, Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karti vai ar jebkuras bankas izsniegtu “VISA” vai “MasterCard” norēķinu karti.

No 2016. gada 1. oktobra pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā var norēķināties ar e karti:

  • 08,50 EUR – 10 braucieni. Braucienu skaits jāzimanto 6 (sešu) mēnešu laikā;
  • 16,00 EUR – 20 braucieni. Braucienu skaits jāzimanto 6 (sešu) mēnešu laikā;
  • 30,00 EUR – 40 braucieni. Braucienu skaits jāzimanto 6 (sešu) mēnešu laikā;
  • 42,00 EUR – 60 braucieni. Braucienu skaits jāzimanto 6 (sešu) mēnešu laikā;

Vairākkārt izmantojamo e karti, kuras cena ir 2.50 euro, juridiskas personas var iegādāties darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 (pusdienas pārtraukums no 12:30 līdz 13:30) SIA “Jelgavas autobusu parks” administrācijas ēkā, kas atrodas Jelgavā, Meiju ceļā 62. Fiziskas personas e karti var iegādāties visos SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” norēķinu punktos, kur darba laiki un atrašanās vietas ir norādītas šeit.

E karte ir daudzkārt papildināma, tā nav personalizēta un to var lietot ikviens draugs, rads vai paziņa. Nozaudētu vai sabojātu e karti un tajā esošu informāciju par braucieniem neatjauno.

Braukšanas maksas atvieglojumi Jelgavas sabiedriskajā transportā

Jelgavas pilsētas pašvaldības piešķirtie atvieglojumi:

Mērķgrupa

Atvieglojumu saņemšanai
izmantojamie dokumenti

Atvieglojumi

Brauciena
maksa no
01.08.2014

Jelgavas pilsētā deklarētie skolēni, kuri mācās Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs, Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas tehnikumā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā.

Jelgavas pilsētas skolēnu apliecība vai iedzīvotāju karte.

80% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība 5 braucieniem dienā, mācību gada laikā

17
euro
centi

Jelgavas pilsētā deklarētie trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu izglītojamie.

Jelgavas pilsētas skolēnu apliecība vai iedzīvotāju karte.

100% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība 5 braucieniem dienā mācību gada laikā

0
euro
centi

Jelgavas pilsētā deklarētie bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī pilngadību sasniegušie bērni bāreņi, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

Jelgavas pilsētas skolēnu apliecība vai iedzīvotāju karte.

100% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība 5 braucieniem dienā mācību gada laikā

0
centi

Jelgavas pilsētā deklarētie pensionāri vai politiski represētas personas.

Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karte.

20 braucieniem mēnesī (no 01.03.2016) 50% apmērā sedz Jelgavas pašvaldība visu kalendāro gadu.

42,5
euro
centi

Pirmsskolas vecuma bērni.

Dzimšanas apliecība.

100% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība visu kalendāro gadu

0
euro
centi

No 2014. gada 1. augustu par braukšanu Jelgavas pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā var norēķināties ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, Jelgavas pilsētas skolēnu apliecību (bankas karti) vai ar jebkuras bankas izsniegtu “VISA” vai “MasterCard” norēķinu karti. Apmaksājot biļetes cenu ar kādu no iepriekš minētajām kartēm, būs izdevīgāk nekā skaidrā naudā.

Jelgavas iedzīvotāja karti, var lietot ikviens Jelgavas iedzīvotājs, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Sīkāks info par kartes noformēšanu un saņemšanu ir pieejams šeit